خونریزی مکرر لثه‌ها می‌تواند نشانه یکی از این بیماری‌ها باشد!

به گفته رئیس انجمن دندان پزشکی کانادا، خونریزی گاه به گاه لثه ها ممکن است در اثر برخورد لثه با مواد غذایی سفت بروز کند اما اگر این اتفاق به طور مرتب تکرار شود، نشان دهنده وضعیت جدی پزشکی است.

با ادامه حضور آمریکا و اسرائیل صلح و ثبات در منطقه برقرار نخواهد شد

همه بحران‌ها در جغرافیای اسلام به نفع اسرائیل، آمریکا و اتحاد صلیبی است. شرکت‌های نقتی و تولید کنندگان سلاح از این بحران‌ها سود می‌برند.